Q HOME MINIMALISM

Số lần xem:
271
Mã sản phẩm:
RIVIERA POINT Q7
Một chiếc căn hộ quay về với hơi thở tối giản, monotone mọi thứ, chỉ đúng 1 tông gỗ nhưng đâu đó ý tứ đã rõ. Không gian của người hướng nội không muốn vướng bận nhiều màu sắc, không muốn những gì xáo động, mà đề cao sự trầm tĩnh, an trú trong sự giản đơn mà có người gọi là đơn điệu. Sức mạnh từ sự trầm bình, lặng thinh, chỉ có những suy nghĩ chánh niệm, thư giãn và bình yên lắng nghe hơi thở của mình.
Số điện thoại

Một chiếc căn hộ quay về với hơi thở tối giản, monotone mọi thứ, chỉ đúng 1 tông gỗ nhưng đâu đó ý tứ đã rõ. Không gian của người hướng nội không muốn vướng bận nhiều màu sắc, không muốn những gì xáo động, mà đề cao sự trầm tĩnh, an trú trong sự giản đơn mà có người gọi là đơn điệu. Sức mạnh từ sự trầm bình, lặng thinh, chỉ có những suy nghĩ chánh niệm, thư giãn và bình yên lắng nghe hơi thở của mình.Một chiếc căn hộ quay về với hơi thở tối giản, monotone mọi thứ, chỉ đúng 1 tông gỗ nhưng đâu đó ý tứ đã rõ. Không gian của người hướng nội không muốn vướng bận nhiều màu sắc, không muốn những gì xáo động, mà đề cao sự trầm tĩnh, an trú trong sự giản đơn mà có người gọi là đơn điệu. Sức mạnh từ sự trầm bình, lặng thinh, chỉ có những suy nghĩ chánh niệm, thư giãn và bình yên lắng nghe hơi thở của mình.

Q HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISMQ HOME MINIMALISM

Chia sẻ:

© Copyright 2020 www.phiphidecor.com, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn